Serac - Hjelle

Serac

Sted: Serac på Steen&Strøm, Oslo

Produkt: Modell 711